Bilişim Danışmanlığı

Kurumların sahip olduğu mevcut BT yapılarının her gün yenilenen teknolojilerle beslenerek, gelişiminin sağlanması, ana hizmet başarısını da doğrudan etkilemektedir.

Bu çeşitli teknolojilerden hangilerinin Kuruma en fazla fayda sağlayacağı, seçilecek teknolojilere sahip hangi ürünlerin mevcut altyapıya daha uyumlu ve hızlı adapte edilebileceği, alınacak ürünlerin hangi hizmetlerle bütünleştirilerek hayata geçirilmesi gerektiği gibi hususlarda verilecek kararlar, Kurumun sistem altyapısının gelişim planında kritik önem taşımaktadır.

Firmamız, Kurumların bu kararları verirken danışbileceği güvenilir çözüm ortağı olabilmeyi görev edinmiştir. Bu kapsamında verilebilecek danışmanlık hizmetleri en az aşağıdaki başlıklarda sıralanmış olup, Kurumların özel olarak ileteceği ihtaiyaçlar doğrultusunda da uzman desteği sağlanabilmektedir:

  • Mevcut altyapı analizi, fizibilite çalışması,
  • İhtiyaca uygun teknolojilerin belirlenmesine yönelik danışmanlık,
  • Gelişimi tamamlayacak ürün ve hizmet konumlandırma hizmetleri,
  • Optimizasyon hizmetleri,
  • Gelişmiş ağ ve güvenlik danışmanlık hizmetleri.