Veritabanı Hizmetleri

Veritabanı hizmetleri kapsamında;

  • Veritabanı tasarımı,
  • Veritabanı planlaması,
  • Veritabanı optimizasyonu,
  • Bakım ve güncelleme,
  • Veritabanı yönetimi konularında müşteriler için en uygun çözümü üretir.

Veritabanı hizmetleri sadece bunlarla sınırlı kalmayıp veri madenciliği, bilgi mühendisliği ve karar destek sistemleri için de gerekli çözümler sunulur ve bunlar için yazılım geliştirme mimarisi ötesinde, sınıflandırma (Classification), kümeleme (Clustering), Association Rule Mining gibi etkili algoritmalar ve yönetim mimarileri geliştirilir. Ayrıca geliştirilen algoritmalar ve yazılım mimarileri üzerinde doğruluk (Soundness), bütünlük (Completeness), performans ve entegrasyon testleri yapılarak en uygun ve en verimli hizmetin sunumu sağlanır.

Bilginin kaynağı olan verinin yönetimi en az verinin kendisi kadar önemlidir. Sahip olunan veri herkes için önemlidir ve aidiyetinin kötü niyetli kişilerin eline geçmesi çok büyük problemlere sebep olabilir. Bu sebeple veritabanı hizmetleri kapsamında veri güvenliği çözümleri de sunar. Bu çerçevede veri güvenliğini tehdit eden hizmet engelleme saldırıları (DoS Attack), Backdoor saldırıları, eyesdropping saldırıları, kod istismarı (code exploit)ve insan faktöründen kaynaklanan güvenlik açıkları gibi kötü niyetli fiillerin engellenmesi için gerekli önlemler alınır.