Kurumsal Risk Yönetimi

Risklerinizi belirlemekte, modellemekte ve yönetmekte zorluk mu çekiyorsunuz?

Kurumsal risk yönetimi ile şirket hedeflerinin gerçekleştirmesinde çıkabilecek potansiyel riskleri belirlemek, çıkan tüm riskleri etkilerine ve olma olasılıklarına göre önceliklendirmek ve belirlenen kritik risklerle ilgili üst yönetim tarafından gerekli önlemlerin alınması mümkün olabilmektedir.

ISO 31000 Kurumsal Risk Yönetimi standardı gereklerine göre ve Türk yasalarının Ağustos ayından itibaren her şirkette uygulanmasını şart koşan RİSK YÖNETİMİ ana yapısının kurulması konusunda şirketlere danışmanlık vermekteyiz. Risk yönetimi, finansal riskler değildir. Risk yönetimi yapısı; stratejik planlama, süreç yönetimi ve performans yönetimi sistemlerinden etkilenir ve oluşturulur.

Hedeflerin gerçekleştirilememesinin tartışıldığı çalıştaylarla süreçler, departmanlar ve şirket hedefleri üzerindeki riskler belirli bir hiyerarşi içinde modellenir. Amaç; proaktif bakış açısıyla riskler gerçekleşmeden bertaraf etmek, etkilerini azaltmak ve farkındalığı kurum içinde arttırmaktır.

Risk yönetimi beraberinde iyileştirmeleri de beraberinde getirir. Kurumsal Risk Yönetimi Daha hızlı, daha az hatalı ve düşük maliyetli, yüksek karlı süreçler ve şirkete sahip olmanın anahtarıdır.

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?

  • ISO 31000 Risk Yönetimi standardı doğrultusunda verilecek eğitimlerle kurum içi farkındalığı artırabiliriz.
  • Üst yönetim ile şirket vizyon, strateji ve hedeflerin gerçekleştirilmesindeki başarı parametrelerini belirleyerek potansiyel risk alanlarını oluşturabiliriz.
  • Şirketinizin Risk göstergelerini belirleyerek, her risk göstergesi için eşik değerlerini oluşturabiliriz.
  • Kurumsal Risk karnesini oluşturabiliriz.
  • Riskleri genel değerlendirerek, kritik risklerle ilgili kurum içi aksiyon ve takip sistematiğini oluşturabiliriz