Kurumsal Performans Yönetimi

Kurum/Şirket hedef ve stratejinize hizmet eden ana performans göstergelerini takip edebiliyor musunuz?

Amacımız, şirket hedef ve stratejileri ile birebir örtüşen süreç performans göstergelerini belirlemek ve bunları Balanced Scorecard (BSC) modeline uygun olarak şirketinizce takip edilebilir hale getirmektir.

Böylelikle hedeflerinin altında kalan yetersiz performans göstergeleri ile ilgili alınacak aksiyonlarla zaman geçirmeden hızlı iyileştirmeler sağlayabilirsiniz.

Sizin İçin Ne Yapabiliriz?

  • Kurum/Şirket hedef ve stratejileri doğrultusunda kritik başarı göstergelerini belirlemek
  • Kurum/Şirket strateji haritasını Balanced Scorecard (BSC) yöntemi ile oluşturmak
  • Ana performans parametreleri (KPI) için hedeflerin ve başarı aralıklarının belirlenerek grafik olarak tanımlamak
  • Düşük performans gösteren göstergelerin iyileştirilmesi için aksiyon takip sistemini oluşturmak