Liderlik Eğitimlerimiz

Liderliğin tek bir tanımı yoktur. Liderlik kimi zaman bir vizyon oluşturma, kimi zaman strateji üretme, başka bir zaman inovasyon yapma hatta bazen sadece olmayan bir şeye inanma anlamına gelebilir.

Kurumlarda her kesimin liderlik ihtiyacı farklıdır. Üst düzey yöneticinin edineceği liderlik yetkinlikleri ihtiyacı ile daha alt kademede çalışan yöneticilerin ya da takım üyelerinin liderlik yetkinlik ihtiyaçları farklı olabilmektedir.

Liderlik Yetkinlik Modülleri
Vizyon oluşturabilmek.
Strateji oluşturabilmek.
Sratejik inovasyon modeli.
Yenilikçilik.
Yaratıcılık.
Etkili iletişim.
Öz-farkındalık.
Sosyal zeka gelişimi.
İlişki yönetimi.
Takım oluşturmak.
Takımı etkili yönetmek.
Geri bildirim verebilmek.
Koçluk yapabilmek.
Liderliği anlamak.
Liderlik modellerini anlamak.
Kendi Liderlik modelini geliştirmek.
Mentör Lider modeli.
Kendini geliştirme modeli.
Müşterileri anlamak.
Kompleks yönetim modellerini anlamak.
Müşteri standartlarını ve beklentilerini anlamak.
Takımını geliştirmek.
Takım üyesi olarak kendini geliştirmek.
Ceo Liderlik modeli.
Hizmet ve süreç inovasyonlarını anlamak.
Yaratıcı ve üretken organizasyon modeli.
İş akışı yazmak.
Business planlama yapmak.
Proje liderlik modeli.
Değişim süreçlerini anlamak.
Değişimi sunmak.
Değişime liderlik etmek.
Lider-takımdaş olmak.
Performans modellerini anlamak.
Performans bağlamında motivasyon sağlamak.
Networking ve Community oluşturmak.
İletişim ve ilişki yönetimi.
Şirketi gözlemleyebilmek.

Liderlik Eğitimlerinin Faydaları

Yöneticileriniz vizyon oluşturabilecekler. 
Hedefler belirleyebilecekler. 
Hedeflerine uygun zaman ve enerji yönetimi sağlayabilecekler. 
Takımlarına liderlik edebilecekler.
Takımlarını motive edebilecekler.
Öz farkındalıkları ve empati becerileri gelişecek.
Etki alanları genişleyecek.
İletişim ve koçluk becerileri gelişecek.
Takım performansları artacak.
Takım sinerjisi oluşacak.
Değişim ve inovasyon düşünce modeline sahip olacak.
Gelişim ve verimlilik algısı oluşacak.
Geri ve ileri bildirim verebilecek.