İnsan Kaynakları Eğitimimiz

Toplam Kalite Yönetim Sistemi
ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi
TKY Felsefesi ve İlkeleri
Lider ve Liderlik
Müşteri İlişkileri
Hedef ve Verilerle Yönetim
Kaizen Yaklaşımı
Ölçme Değerlendirme Bencmarking (Kıyaslama)
Eğitim ve öğrenen Organizasyon
Kalite Çemberleri
Performans Değerlendirmesi
Proses Yönetimi
Çatışma Yönetimi
Ekip Çalışması
Takım Çalışması ve Kalite Çemberleri
Lider Yönetici ve Etkin İletişim teknikleri
Problem Çözme Teknikleri
Sistem Yaklaşımı
Süreç Yönetimi
Toplantı Yönetimi
TKY ve Değişim
Zaman Yönetimi
Liderlik
Dokümantasyon
İç Kalite Tetkiki
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
ISO 9001 Temel Eğitimi
ISO Uygulamalarında Teknikler
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
Stratejik ve Performansa Dayalı Yönetim
Stratejik Yönetim
Vizyon,Misyon,İlke-Değerler
Kalite Politikası
SWOT Analizi
Paydaş Analizi İç ve Dış Çevre Analizi
E-Belediyecilik ve Yönetimde Yeni Teknikler
E-Devlet
Performans Bütçe Uygulamaları
Kurum Performans Kriterleri
Birim Performans Ölçümü
Kişisel Performans Analizi