Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
OHSAS 18001 İSG Yönetim Sistemi
ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim Sistemi
SA 8000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi
ISO/IEC 17025 Laboratuvar Akreditasyonu
AS 9100 Uzay&Havacılık Kalite Yönetim Sistemi

Kalite Yönetim Sistemi (KYS) Ne işe Yarar ?

 • Kuruluşun daha iyi yönetilmesini sağlar.
 • Çalışanların kaliteye ortak olmalarını sağlar.
 • Müşteri beklentilerinin daha iyi algılanmasını ve memnuniyetinin artmasını sağlar.
 • Kalitesizlikten kaynaklanan kayıpları azaltır.
 • Sürekli iyileştirme için bir alt yapı oluşturur.
 • Ürün kalitesinin sürekliliğini sağlar.
 • Müşteriyi etkileyen faaliyetlerin izlenmesini ve kontrolünü sağlar.
 • Kuruluşun iç iletişimini arttırır.
 • Kurumsallaşma yolunda önemli bir adımdır.
 • Müşterilerde güven duygusunu arttırır.
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kabul edilmeyi sağlar
 • Rekabet gücünü arttırır.

Rekabet ve Yönetim Sistemleri

Son yıllarda yaşanan olağanüstü değişiklikler sonucu dünya küçüldü ve tek pazar haline geldi. Her türlü ürün dünyanın farklı noktalarında üretilirve tüketilir oldu. Bu da global üretimi, global tüketimi ve global rekabeti getirdi. Aynı ürünler çok farklı ülkelerde üretilir ve tüketilir oldu. Farklı ülkede milyonlarca firma birbirlerinin rakibi oldu.

Dünya hızla değişiyor, bu değişimi görebilen ve ayak uydurabilen yöneticiler, kendi kuruluşlarını bu değişime hazırlayarak bu global rekabette avantaj sağlıyorlar.

Böyle bir dünyada rekabet edebilmeleri için kuruluşlar;

 • Müşterinin istediği kalitede üretmeli ve daha da önemlisi kalitenin sürekliliğini sağlamalıdır.
 • Rekabet edebilir bir maliyette üretmelidir.
 • Zamanında pazara sunmalıdır.

Bu hedefleri başarmak isteyen kuruluşlar öncelikle “Yönetim Sistemlerini” anlamalıdırlar ve uygulamalıdırlar. En iyi başlangıç ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ dir. ISO 9001 yönetim sistemlerinin temelini oluşturur.