Yönetim Danışmanı

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI NE KAZANDIRIR ?

– Rekabet gücünüzü arttırır.
– İç organizasyonu güçlendirir ve geliştirir.
– Maliyeti azaltır.
– Verimliliği arttırır.
– Stratejik yönetim tekniklerini geliştirir.
– Yönetim ve karar verme sürecini geliştirir.
– Finansal kaynak alanlarını arttırır.
– Hizmet Sektörüne ilişkin genel ve özel bilgi sağlar.
– Fizibilite çalışmaları hazırlar.
– Verimliliği arttırır.
– İnsan kaynaklarının niteliğini geliştirir.
– Bilgi sistemlerini geliştirir.

Ayrıca;

– Stratejik planlama,
– Kurum büyüme hedeflerinin sayısallaştırılması,
– Kurumun mevcut tahsilât sisteminin iyileştirilmesi,
– Yeni tahsilat sisteminin oluşturulması
– Kamu sermayesi ihtiyacının belirlenmesi,
– Ortalama tahsilat sürelerinin hesaplanması.
– Kurumun süreçlerinin gözden geçirilmesi ve Süreç Yönetim sitemi
– Günlük Operasyonel işlemlerin yürütülmesi konularında sizlere profesyonel hizmet

Gündemin belirlenmesi ve en öncelikli konulara odaklanılması için strateji ve politikaların tespiti

Kalıcı yararlar sağlanması ve az kaynakla çok iş yapılabilmesi için, performans iyileştirme ve organizasyonel değişim projeleri; kuruluşlar, fonksiyonlar ve hizmetlerin yeniden yapılandırılması

Kamuda değişime ve ilerlemeye desteğini sağlamak için proje finansmanı ve diğer kaynakların tespiti

Değişimin sağlanması ve politikaların hayata geçirilmesi için yürütülecek proje ve programların geliştirilmesi, yönetimi ve değerlendirilmesi

Sosyo-ekonomik ve sektörel çalışmalar

Risk Yönetimi, iç denetim ve iç kontrol sistemlerinin geliştirilmesi

Bilgi teknolojileri projelerinin hazırlanması ve yönetimi

Yüksek hacimli altyapı projelerinin hazırlanması ve yönetimi

RE-ORGANİZASYON ÇALIŞMALARIM

1. GENEL YÖNETİM:

 • Yönetim Modelleri,
 • Stratejik Planlama,
 • Kurumsallaşma,
 • Zaman Yönetimi,
 • Değişim Yönetimi,
 • Kıyaslama (Benchmarking),
 • Yeniden Yapılanma,
 • Proje Yönetimi konuları

     2.AB VE DİĞER ULUSLARARASI KAYNAKLARDAN YARARLANMAK ÜZERE PROJE HAZIRLAMA:

 • Avrupa Birliği,
 • Dünya Bankası ve diğer uluslararası fonlardan yararlanmak üzere proje hazırlama konuları

     3.İŞ PLANI HAZIRLAMA:

 • İşi Geliştirme konuları

     4.YATIRIM:

 • Pazarlama Yönetimi,
 • Pazarlama Stratejisi,
 • Satış Organizasyonu,
 • Satış Yönetimi,
 • Kurum İmajı/Halkla İlişkiler,
 • Müşteri İlişkileri,
 • Pazar Araştırması,
 • Dağıtım,
 • Fiyatlandırma konuları.

   5.ÜRETİM:

 • Hizmet/Üretim Yönetim Sistemi,
 • Malzeme Yönetimi,
 • Verimlilik İyileştirme,
 • Yalın Üretim,
 • Yerleşim Planlama,
 • Üretim Planlama,
 • Planlı Bakım,
 • Otomasyon,
 • Stok Yönetimi,
 • Teknik Konular

   6.İNSAN KAYNAKLARI:

 • İşgücü Planlama,
 • Kariyer Planlaması,
 • Personel Edinimi,
 • Personel Politikaları,
 • Performans Değerlendirme,
 • Örgütsel Yapı,
 • Eğitim Yönetimi,
 • Motivasyon,
 • Kurumsal Kimlik konuları

   7.MALİ İŞLER VE FİNANS:

 • Ekonomik Planlama ve Kontrol,
 • Muhasebe-Denetim Sistemi,
 • Finansal Planlama,
 • Maliyet Etütleri,
 • Ekonomik Analizler,
 • Vergi ve Fon Yönetimi,
 • Enflasyon Muhasebesi konuları

  8.BİLGİSAYAR VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ:

 • Internet Tabanlı Sistem Geliştirme,
 • Kurumsal Bilgi Teknolojisi Stratejileri Belirleme,
 • Yönetim Bilgi sistemleri (MIS),
 • E-Ticaret ve Internet  Stratejileri Belirleme,
 • CRM-Müşteri İlişkileri Yönetim Sistemi Geliştirme,
 • ERP, MRP konuları

9.ENERJİ TEKNOLOJİLERİ:

 • Yeni Enerji Teknolojisi,
 • Yeni Enerji Üretim Tekniklerinin İşletmelere Uyarlanması,
 • Yenilenebilir Enerji konuları

   10.YENİ TEKNİK VE TEKNOLOJİLER:

 • Yeni Teknoloji Adaptasyonu,
 • Hizmet/Ürün Geliştirme,
 • Yeni Üretim Tekniklerinin İşletmelere Uyarlanması,
 • Yeni Teknoloji Kurulması,
 • Ar-Ge konuları.

   11.ÇEVRE:

 • İklim Değişikliği,
 • Çevrenin Korunması,
 • Çevre Dostu Ürün ve Üretim,
 • Çevre Mevzuatı Kapsamındaki konular.

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI REHBERİ