Bilişim Proje Yönetimi

Günümüz BT dünyasında ürün ve üretici gamı sürekli gelişmekte olup, satın alınan her türlü yazılım / donanım / lisansların doğru biçimde konumlandırılması, kurulması, konfigurasyonunun yapılarak devreye alınması gerekmektedir. Tarif edilen bu yapı içerisinde, her ürünle alakalı değişik uzmanlıklar ve bu uzmanlıkları barındıran çeşitli hizmet sağlayıcıları yer almaktadır. En yüksek faydanın Kurum lehine sağlanabilmesi için her türlü hizmetin doğru zaman diliminde, olması gereken sıralama gözetilerek ve ön yeterliliklerin tamamının önceden sağlanmış olarak sunulması beklenmektedir.

Firmamız tarafından yerine getirilen proje yönetim faaliyetleri, taraf tüm paydaşların katkısını en yüksek seviyede yerine getirmesine imkan tanımak üzere tüm bu işlemleri koordine etmek üzerine kurulmuştur.

Bu sayede, karmaşık ürün/hizmetlerin, teklif sırasında belirlenen maliyet ve zaman planında ve en yüksek standardizasyonda müşterilerimize teslimi sağlanmaktadır.