Performans Esaslı Bütçeleme Eğitimlerimiz

Kurum bütçesinin amaç ve hedefler bazında dağılımını içeren performans programı ve bütçe ilişkisi, örnekler ve uygulamalardan oluşmaktadır.

Konu başlıkları;
– Performans eseslı bütçe nedir?
– Dünyada performans esaslı bütçeleme uygulamaları,
– Türkiye uygulamasının temelleri, kanuni düzenlemeler,
– Bütçeleme türleri,
– Analitik bütçe sınıflandırılması ve performans esaslı bütçeleme içindeki yerleri,
– Performans esaslı bütçe büyüklüklerinin iç ve dış denetimi,
– Bütçe hazırlanması ve pratik öneriler,
– Bütçe hazırlanmasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm öneriler